Trainingen onder 8, 9 en 10. Plus trainingen

08 oktober 2019 - 10:52

Na 4 weken trainen volgens de onlangs ingevoerde opzet is helaas gebleken dat de aansturing vanuit sv Oranje Wit niet optimaal is. Maandag 30 september jl heeft Michel Hordijk te kennen gegeven per direct te stoppen met al zijn activiteiten bij onze vereniging. Michel heeft laten weten dat hij, door zijn werkzaamheden bij een BVO, niet in staat is te leveren datgene dat sv Oranje Wit en hij gezamenlijk voor ogen hadden.

Michel zal in de loop van het seizoen nog enkele activiteiten ( bv trainingen voor trainers) in samenwerking met sv Oranje Wit organiseren.

Concreet betekent dit dat de vereniging met spoed op zoek gaat naar een vervanger/ hoofd jeugdopleidingen om de ingeslagen weg voort te zetten. Bovendien willen we het aantal coördinatoren per veld uitbreiden om de trainers zoveel mogelijk te helpen. De trainingen, ook de plus trainingen, gaan vanzelfsprekend gewoon door volgens het huidige schema. De aanlevering van oefenstof zal spoedig mogelijk weer op gang komen.