Ledeninformatie

Contributie

Op de ledenvergadering in 2006 is besloten dat de totale contributie voor het gehele lopende seizoen vooraf betaalt dient te zijn. Leden die dit niet doen worden dus in het nieuwe seizoen niet ingedeeld. Uiteraard zijn er uitzonderingen mogelijk. Deze dienen vooraf contact op te nemen met de penningmeester Jeugd of de hoofdpenningmeester. Deze beslissing houdt in dat degenen die een incasso machtiging hebben afgegeven m.i.v. 1 juli a.s. het gehele contributie bedrag wordt afgeschreven.

Contributiebetaling

Alleen bij betaling vooruit via automatische incasso. Hieronder de verschuldigde contributiebedragen met ingang van juli 2013.

Contributiebedragen

Groep

Per jaar per incasso

Per jaar geen incasso

Senioren

€ 200,-

€ 210,-

Junioren

€ 168,-

€ 178,-

Pupillen

€ 154,-

€ 164,-

G - team

€ 154,-

€ 164-

Rustende leden

€ 80,-

€ 90,-

Mini voetballers

  € 154,-*

€ 164,-

7 tegen 7 senioren

€ 103,-

€ 113,-

* inclusief wedstrijd tenue van een Champions League club

Mededelingen van het Bestuur

StatutenDe statuten kunnen gedownload worden . Om de statuten te downloaden heeft men het programma Adobe Reader nodig. .

AnchorVertrouwenspersoon
Het leek het bestuur goed om binnen Oranje Wit een vertrouwenspersoon te benoemen die ingeschakeld kan worden bij moeilijkheden en onvrede binnen onze vereniging.
Deze vertrouwenspersoon is GEEN bestuurslid, zo kan het beste de neutraliteit bewaakt worden.
Vaak kan een gesprek met de vertrouwenspersoon en eventueel advies voldoende zijn. Maar soms is er meer nodig, bv bemiddeling bij een conflict; uiteraard gebeurd dat altijd in overleg met degene die de vertrouwenspersoon heeft ingeschakeld.

Het bestuur heeft  L. Makkinga bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Zijn  e-mail is:  leendert-wilma@hetnet.nl  

Afgelastingen

De gang van zaken m.b.t vroegtijdige afgelastingen is als volgt : Vrijdag vanaf 18.00 uur NOS teletekst pagina 603 ; ANP tel. 06-9311 en Radio Rijnmond tussen 18.00 en 18.15 uur. Op zaterdag vanaf 08.00 via dezelfde kanalen.

LET OP : Oranje Wit speelt in district ZUID 1.
Categorie A:

- Mannen veldvoetbal standaard hoofdklasse t/m 7e klasse
- Mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m reserve 3e klasse
- Vrouwen veldvoetbal hoofdklasse t/m 2e klasse
- A-, B- en C-junioren t/m 1e klasse
- D-pupillen divisie- en hoofdklasse

Categorie B:
- Elftallen/teams die spelen in de overige klassen

Er zijn een aantal mogelijke afgelastingen :
1) Algehele afgelasting zaterdag amateurvoetbal, er wordt dus nergens gespeeld
2) Heel district Zuid 1 is afgelast, er wordt door Oranje Wit niet gevoetbald
3) Het veld wordt zaterdagmorgen vanaf 08.00 uur door de KNVB official afgekeurd. Per complex kan dat verschillen.

Het heeft absoluut geen zin om op zaterdagmorgen privé telefoonnummers van jeugdbestuursleden te bellen. Deze mensen zijn dan bij Oranje Wit en kunnen onmogelijk thuis uw vragen beantwoorden. Informatie kunt u bij uw leider verkrijgen. Deze telefoonnummers kunt u vinden in het blaadje!
De senioren kunnen zaterdags bellen naar 6148889 of 6135287.

Bel ook niet voor 8.00 uur naar Oranje Wit, tot die tijd proberen we andere verenigingen te bellen.