Rumoer rondom einde samenwerking hoofdtrainer Oranje Wit 1

22 februari 2019 - 16:07

Op maandag 18 februari en donderdag 21 februari verscheen er een artikel over het vertrek van de hoofdtrainer in AD De Dordtenaar. Dat bericht maakte binnen de vereniging veel los. Wat is er aan deze berichten vooraf gegaan en waarom is dit proces zo gelopen? Het bestuur vindt dat ze haar leden op deze vragen antwoord is verschuldigd. We zetten de gebeurtenissen op een rijtje.

Het advies van de Technische Commissie (donderdag 14 februari)
Op donderdag 14 februari kwam de Technische Commissie (TC) samen. Deze commissie adviseert het (voetbal)bestuur inzake het voetbaltechnisch beleid met betrekking tot de seniorenselectie. De aanstelling van trainers is hier onderdeel van. In deze vergadering besloot de TC dat het na een  samenwerking van negen jaar met de hoofdtrainer, tijd is voor verandering. Nog voordat het hoofdbestuur van dit advies op de hoogte was gesteld, kwam het nieuws – nog dezelfde avond – via één van de leden van de TC bij de trainer, zijn staf en de spelersgroep terecht. Dit had natuurlijk niet mogen gebeuren. Het betreffende TC-lid is uit de commissie gestapt. 

Het bericht in de krant (maandag 18 februari)
Het bestuur werd op vrijdag 15 februari ingelicht over de ontstane situatie. Daarop heeft zij direct geprobeerd in contact te komen met de hoofdtrainer. Dit is helaas niet gelukt, omdat de trainer niet bereikbaar was. Er werd een bericht achtergelaten, maar dit heeft de trainer niet bereikt. Diezelfde dag heeft iemand contact gezocht met een journalist van het AD om één kant van het verhaal uit de doeken te doen. Zodoende is het bericht over de beëindiging van de samenwerking op een heel verkeerde wijze naar buiten gekomen. Het bestuur en de TC betreuren dit.

Besluit van het bestuur (maandag 18 februari)
Binnen Oranje Wit is het zo geregeld dat de TC het bestuur adviseert over voetbaltechnische zaken en dat het bestuur besluit dit advies al dan niet op te volgen. Het bestuur wijkt alleen bij zwaarwegende redenen af van het advies van de TC. Maandag 18 februari heeft het bestuur dan ook unaniem besloten om het advies van de TC op te volgen. Hoewel wij achter het besluit staan, betreuren wij het proces om tot dit besluit te komen ten zeerste. Wij hadden dit liever eerder genomen en bekendgemaakt. Ook het feit dat wij de grip op de communicatie rondom het uiteindelijke besluit zijn kwijtgeraakt, vinden wij vervelend. We hadden het advies eerst rustig in het bestuur willen bespreken en vervolgens op een fatsoenlijke manier de boodschap over willen brengen aan de trainer. Dat is niet gebeurd en daar zijn wij allen enigszins debet aan.

Contact met de trainer (dinsdag 19 februari)
Afgelopen dinsdag kregen we eindelijk de mogelijkheid om met de trainer om tafel te gaan en de zaak te bespreken. Wij hebben afgesproken allemaal ons uiterste best te doen om er samen nog een leuk seizoen van te maken. Wij hebben tevens afgesproken duidelijk met elkaar te communiceren. Rechtstreeks en niet via de media. Want dit heeft de club en de betrokkenen beschadigd. Er is ook met de spelersgroep gesproken. Zij kregen de gelegenheid om hun vragen te stellen en ontvingen uitleg van de TC over de genomen beslissing. Dat er na dit gesprek en de daarin gemaakte afspraken op donderdag 21 februari wederom een bericht in de krant stond, verbaast ons.

De toekomst
Het bestuur van Oranje Wit heeft er bewust voor gekozen om niet actief te reageren op de berichten in de media waarin onze club in een negatief daglicht wordt gesteld. We geven de voorkeur aan persoonlijke communicatie met de betrokkenen en steken onze energie liever in de club. De TC is dan ook hard aan het werk voor komend seizoen. Wij hopen op korte termijn met kandidaten in gesprek te gaan om de ontstane vacature in te vullen. Aan een goede afronding van de samenwerking met de huidige hoofdtrainer wordt gewerkt. Daarnaast wordt er snel individueel met de spelers gesproken. Wij zullen onze uiterste best doen om ook volgend seizoen weer een herkenbaar team op het veld te hebben en mee te doen in de 1e klasse. Bovenal hopen wij dat de rust weer snel wederkeert in onze vereniging.

Voor vragen kunnen onze leden uiteraard terecht bij het bestuur.

Met sportieve groet,

Het bestuur van sv Oranje Wit