Nieuwjaarsboodschap 2019

13 januari 2019 - 16:33

Beste Oranje-witters, vrienden,

In plaats van de nieuwjaarstoespraak op de nieuwjaarsreceptie, heb ik dit jaar gekozen voor een nieuwjaarsboodschap op onze website. Dan kunnen we ons tijdens de nieuwjaarsreceptie vooral bezighouden met gezellig met elkaar het nieuwe jaar in te luiden en aandacht te schenken aan de huldiging van de jubilarissen en het lid van het jaar.

Een korte terugblik op 2018 en een vooruitblik op het nieuwe jaar.

2018 was een jaar met hoogte- en dieptepunten. Een absoluut hoogtepunt was de Matthijs Mensendag. Ik vind die dag altijd een hoogtepunt. Het symboliseert waar we voor staan: op een ontspannen manier elkaar ontmoeten en plezier beleven aan sport. Dit jaar ben ik bijzonder geraakt door de manier waarop wij als vereniging zijn omgegaan met het leed van een oranjewit-familie, de familie Mol. Wij hebben als club ons uiterste best gedaan geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker en daarnaast Robine een onvergetelijke dag bezorgd. Ik denk dat wij met zijn allen het verschrikkelijke leed van dat meisje en haar familie een heel klein beetje hebben kunnen verzachten.

Ik ben blij en dankbaar te kunnen melden dat het inmiddels beter gaat met Robine. En dat zij de strijd tegen kanker lijkt te gaan winnen. Ik ben trots op onze club en op jullie. Er voor elkaar staan, in goede maar zeker ook in slechte tijden, is een belangrijk element van onze vereniging. En dat zie ik gelukkig heel vaak. Als er leden kampen met ziekten, verlies of andere tegenslagen te verwerken krijgen, is de club de schouder waarop uitgehuild kan worden. Die steun is onmisbaar in een samenleving die individualiseert. Daar mogen wij trots op zijn!

Een ander hoogtepunt was de uitverkiezing van Conny Louwman als clubheld van onze regio. Een terechte waardering voor alles wat Conny doet voor onze vereniging. En tegelijkertijd een hart onder de riem voor al die vrijwilligers die hun tijd en ziel en zaligheid in onze vereniging steken. Wat mij betreft ook een oproep voor iedereen die nog niets doet voor de vereniging om in actie te komen!

Ook sportief gaat het de club voor de wind. We doen het goed als jeugdopleiding in de regio. We leiden op in de volle breedte en ons eerste team blijft op niveau presteren. De tennisafdeling is stabiel. Dat is een bijzondere prestatie. De landelijke tendens laat een afname van het aantal tennisleden zien. Ook het aantal biljartleden is onverminderd. Wij blijven daarmee de club waar je een leven lang sport kunt beleven en deel van kunt uitmaken.

In financieel opzicht zijn we tevreden over het afgelopen jaar. Met name de inspanning van de penningmeester om voorzichtig om te gaan met de beschikbare middelen heeft bijgedragen een verdere verbetering van onze financiële positie. Ook het nieuwe elan waarmee de sponsorcommissie zaken heeft opgepakt, heeft daaraan bijgedragen. Onmisbaar gezien de uitdagingen waar we voor staan!

Dieptepunten zijn er helaas ook geweest. Leden die ons ontvallen zijn. De moord op DFC’er Paul Pluijmert. Een jonge vent met een verleden bij onze club en met nog steeds veel vrienden bij Oranje Wit. Verschrikkelijk. En zeer recent een ernstig ongeluk met vuurwerk waarbij twee van onze leden gewond zijn geraakt. Gebeurtenissen die sporen nalaten in onze vereniging.

In 2019 staan we voor een aantal grote uitdagingen. We moeten onze goede positie in Dordrecht handhaven. Ons complex moet voorbereid zijn op de toekomst. Wij hopen dan ook van harte dat ons verkeer- en parkeerprobleem eindelijk opgelost gaat worden. Daarnaast beginnen we dit jaar met de vergroening van ons complex. Als de leden ermee instemmen vervangen we de energieverspillende armaturen aan de lichtmasten op het hoofdveld en de tennisbanen door energiezuinige ledverlichting. De opstallen worden aangepakt. En we blijven in gesprek met onze buren als het gaat over de toekomst van ons complex. In de tussentijd zitten we niet stil en zorgen we ervoor dat onze gebouwen en accommodatie in goede conditie blijft door inzet van middelen en vooral tijd van onze vrijwilligers.

De grootste uitdaging vind ik de organisatie te versterken en toekomstbestendig te houden. Veel werk komt nog terecht bij een klein groepje mensen. Meer vrijwilligers moeten aanhaken om taken te verlichten. We zetten daarom in op bewustwording: als lid van Oranje Wit ben je onderdeel van een vereniging, je bent geen consument die diensten afneemt. Alleen zo kunnen we blijven wie we zijn: een mooie club van mensen, vrienden, die op een veilige manier sport beoefenen, elkaar ontmoeten en waar mensen steun vinden in moeilijke tijden.

Ik wens jullie allen een gezond, liefdevol en gelukkig 2019 toe.

 

Namens het bestuur van SV Oranje Wit

 

Jan-Willem Bozuwa

Voorzitter SV Oranje Wit

BEKIJK DE FOTO'S