Voorlopige Teamindeling JO19 tm JO13 seizoen 2018/2019

06 juli 2018 - 22:31

Afgelopen weken is in overleg met de coördinatoren en de informatie uit afgelopen seizoen de voorlopige indeling voor 2018 2019 samengesteld. Op basis van de laatste informatie uit het ledenbestand zijn de teams samengesteld.  De selectieteams dit jaar zijn JO19-1 en JO19-2, JO17-1 en JO17-2, JO15-1 en JO15-2 en JO13-1 en JO13-2.

We hebben geprobeerd om de niet selectie teams waar mogelijk zoveel mogelijk gelijk te houden, maar door spelers die stoppen en nieuwe spelers hebben we uiteraard wel wat aanpassingen moeten doen. 

In de O13 leeftijdsgroep zijn er nog wat plaatsen die ingevuld moeten worden. Voor deze teams zullen we als er nieuwe aanmeldingen komen nog een paar spelers toevoegen. 

Mocht je naam er toch niet tussen staan stuur dan een bericht naar:  juniorenalgemeen@oranjewit.nl

Vragen over de indelingen en verzoeken om te spelen in een ander team kunnen uitsluitend per email naar: juniorenalgemeen@oranjewit.nl

Zoals gebruikelijk gaan we eerst alle ontvangen verzoeken en opmerkingen verzamelen en komen daar na de zomervakantie op terug. Door combineren van verzoeken kunnen we de meeste vragen wel naar tevredenheid oplossen. Maar 100% garantie op inwilliging van verzoeken kunnen we niet geven.

Nog niet voor alle teams hebben we een trainer en/of leider kunnen vinden. Hier gaan we de komende weken mee aan de slag.Mocht u trainer en/of leider van het team van uw zoon of dochter willen worden neem dan contact met ons op. 
Voor het begin van de trainingen hopen we het ingevuld te hebben. Mocht dit niet lukken zullen we contact opnemen met de betreffende teams.
 
De indeling van de meiden teams volgt zo spoedig mogelijk.