Terugtreden Harald van Vugt

29 september 2017 - 17:31

Deze week heeft Harald van Vugt aangegeven terug te treden als lid van het Hoofdbestuur en als voorzitter van het Voetbalbestuur van Oranje Wit. De complexiteit van zijn bestuurstaak (het voetbaltechnische deel) binnen een sterk krachtenveld van allerlei verschillende belangen vraagt een forse investering in tijd en energie. Harald heeft aangegeven dit proces niet langer te willen/kunnen dragen in combinatie met zijn werk -en privéleven. 

De dynamiek binnen onze vereniging, met alle vernieuwingen die in gang zijn gezet, leidt logischerwijs tot veel interne discussie. Dat vraagt van onze organisatie en onze mensen flexibiliteit, eensgezindheid en een constructieve samenwerking om die vernieuwingen in goede banen te kunnen leiden. Een ingewikkeld proces dat niet vlekkeloos verloopt. Er rust op de schouders van teveel onmisbare(!) vrijwilligers soms een te zware verantwoordelijkheid. We moeten ons dat goed realiseren.

Aan Ronald Groesbeek (lid Voetbalbestuur) is gevraagd om tijdelijk als interim-voorzitter Voetbalbestuur op te treden.

Jan-Willem Bozuwa

(Voorzitter)