Niet (volledig) betaalde contributie

08 februari 2019 - 10:38

Een aantal leden  van Oranje Wit heeft  de contributie voor het seizoen 2018-2019 nog niet (volledig) betaald.

Als je lid van Oranje Wit bent, ben je ook contributie verschuldigd. Dit wordt jaarlijks in de maand juli geïnd en voor nieuwe leden tijdens het seizoen in principe na elk kwartaal. Nu in februari blijft helaas nog een behoorlijk aantal leden achter met het betalen van de contributie. Of de contributie is niet betaald, of  er wordt niet voldaan aan de afgesproken betalingsregeling. Het bestuur heeft besloten dat deze leden vanaf  9 februari niet meer mogen voetballen of trainen. Voor spelers die een spelerspas hebben wordt  deze geblokkeerd en is opvoeren op het wedstrijdformulier, en dus voetballen, niet meer mogelijk. De spelers/ouders die het betreft zijn allemaal geïnformeerd over de achterstand in de betalingen.

Om weer te kunnen voetballen dient het restant van de contributie direct betaald te worden. Elke week gaan we de ontvangsten na. Als de contributie voor donderdag ontvangen is, kan je zaterdags weer voetballen, (wordt je pas gedeblokkeerd) zo niet moet je nog een week wachten. Ook als je onlangs gestopt bent met voetballen dien  je uiteraard de contributie te voldoen. Een lidmaatschap ga je voor een heel jaar aan. Mocht je nog vragen hebben over de betalingswijze van de  contributie neem dan contact op met : penningmeester@oranjewit.nl