JOP

 

Oranje Wit heeft een uitstekend imago in Dordrecht en inmiddels wijde omstreken en dat heeft de vereninging geen windeieren gelegd. Normen en waarden, het sociale karakter, sterke organisatie, plezier en prestatie zijn de stevige pijlers van de club. De pupillenopleiding bij Oranje Wit staat hoog aangeschreven en probeert het maximale uit de talenten van elke speler te halen. Onze visie is dat de nadruk bij de jongste jeugd dan ook moet liggen op de technische ontwikkeling. Om een verdere positieve richting te geven aan de jeugd en hun ontwikkeling is er in het seizoen 2008/2009 een JeugdOpleidingsPlan (JOP) geïmplementeerd. Het gaat uit van een vaste voetbalvisie en spelopvatting en wordt toegepast voor de selectie en niet-selectie teams. Inmiddels zijn alle 1e jeugdselectie teams doorgedrongen tot de landelijke divisie competities en ook de 2de jeugdselectie teams spelen op hoog niveau. Dit is het prestatieniveau waar Oranje Wit zijn teams graag terugziet, echter de visie is ook dat de ontwikkeling van de spelers centraal staat. We streven ernaar dat elk jeugdlid van Oranje Wit ongeacht het niveau een goede training en begeleiding krijgt, de inzet van vrijwilligers is daarbij van groot belang. Ontwikkelkansen zijn er voor iedereen, onze interne scouts zien elke speler van alle Oranje Wit teams meerdere malen per seizoen. Er zijn goede voorbeelden van spelers uit niet-selectie teams die zijn doorgedrongen tot een jeugdselectie team. Dit kan op jonge leeftijd zijn, maar soms ook later, want sommige spelers ontwikkelen zich nu eenmaal later.

De gehele voetbalafdeling van de sv Oranje Wit wordt aangestuurd door het voetbal-bestuur. Halverwege het vorige voetbalseizoen is Harald van Vugt gestart als de nieuwe voorzitter van het voetbalbestuur. Na zijn actieve voetbalcarrière draagt hij, net als vele andere Oranjewitters, nu ook op andere fronten zijn steentje bij aan de club.

 

Interview Harald (Presentatiegids 2013-2014)

Wat was je motivatie om te beginnen als voorzitter-voetbalbestuur?
‘In de eerste plaats om met vele andere Oranjewitters de ambities van de voetbalafdeling van onze vereniging te realiseren. Dat is een hele uitdagende klus, want de ambitie spat er vanaf! Dat moet in goede banen worden geleid want het een, prestatief, mag niet ten koste van het andere, recreatief gaan, en vice versa. Oranje Wit is inmiddels een heus bedrijf geworden met heel veel voetballende leden, trainers en begeleiders, ouders, rustende leden... Tegelijkertijd zijn we een amateurclub waar mensen vooral in hun vrije tijd hun werkzaamheden verrichten. Mijn persoonlijke uitdaging ligt dan ook vooral in het versterken van de onderlinge samenwerking en communicatie. Als we dat goed doen, dan plukken al onze (jeugd)leden daar de vruchten van.’

Hoe is het voetbalbestuur samengesteld en wat doen de verschillende bestuursleden?
‘Ons voetbalbestuur bestaat naast de voorzitter uit twee leden voetbaltechnische zaken prestatief en recreatief (resp. Richard Dubbeld en Arjan Arendse), een lid organisatorische zaken (Arjan Veldhuizen), een lid algemene zaken (Ernst Delwel) en een secretaris (Hans Leijs). Allemaal personen die binding hebben met Oranje Wit via hun kinderen of eigen voetbalverleden en veel van hun tijd en energie kosteloos in onze club investeren. Ik ben heel blij met zulke ‘collega’s!

Richard is aanspreekpunt voor onze coördinator selectieteams senioren en de coördinatoren van pupillen en junioren prestatief. Arjan Arendse is namens het voetbalbestuur het aanspreekpunt voor de recreatieve afdeling. Ernst bewaakt de medische ontwikkelingen binnen onze club. En Hans bewaakt onze planning en agenda’s en is bovendien de man achter onze bekende mini-Champions League.’

Wat gaat al naar tevredenheid van het voetbal-bestuur?
‘Heel veel gaat heel goed. Want wat is iedereen trots dat we met ons eerste elftal dit seizoen in de Hoofdklasse gaan acteren! Een belangrijke opdracht voor ons is om die positieve flow te bewaken. Het blijft toch uniek dat zoveel mensen zich veelal belangeloos inzetten om het voetbal voor anderen te organiseren. Er is gezelligheid en enthousiasme, passie, ambitie, de wil om beter te worden. Dat zijn de voorwaarden voor een succesvolle vereniging. En daarbij kunnen we trots zijn op de prestaties van onze teams, zowel selectieteams als niet-selectieteams.’

Wat moet er op korte termijn worden aangepakt!
‘Een ambitieuze club moet ook kritisch zijn en aan zelfreflectie doen. Want alleen dan kun je vervolgstappen maken. Een belangrijk speerpunt voor komende seizoenen is de individuele ontwikkeling van zowel spelers als ook talentvolle trainers. Daarom hebben we onze structuur iets aangepast en een Hoofd Trainersopleiding (Theo van Dijk) en een Hoofd Talentontwikkeling (Willem van Klink) aangesteld. Een teamprestatie is een belangrijk doel maar moet in de jeugd ondergeschikt zijn aan de individuele ontwikkeling van spelers. En als je spelers beter wilt maken moet je je als trainer ook ontwikkelen. Het ene kan niet zonder het andere. Het voetbalbestuur gaat dat nauwgezet volgen en faciliteren waarbij ook wij kritische feedback van anderen nodig hebben.’

Wat heeft het voetbalbestuur binnen nu en 3 jaar neergezet?
‘Dat is een mooie vraag... Voetballers hebben vaak maar 1 droom: profvoetballer worden. As ik daarop voortborduur: Over drie jaar is de jeugdafdeling op een dusdanig niveau dat Oranjewitters ervoor kiezen om van jongs af aan en zo lang mogelijk bij onze vereniging te voetballen. Talenten om ons eerste elftal te bereiken, de minder getalenteerden om in bijvoorbeeld een vriendenteam hun eigen ambities waar te maken. Steeds vanuit de overtuiging dat we al onze voetballers, recreatief of (top)talent, beter willen maken. Het zou geweldig zijn als Oranje Wit de veilige en sociale omgeving kan bieden om ieders talenten tot bloei te kunnen laten komen.’

Meer informatie?

voorzittervoetbalbestuur@oranjewit.nl

 

 

2591-Banner-336x280