Grote Clubactie: Ook dit seizoen weer een mooi bedrag!

20 december 2018 - 12:51

€ 6699,10 is de netto-opbrengst van dit jaar, een fantastisch resultaat!

Natuurlijk gaan hier weer wat onkosten vanaf, zoals de 3 geldprijzen voor de winnende Superloten-bezitters en ook de prijzen voor de 28 pupillen die 20 of méér loten hebben verkocht.                                                                                                                                      

Maar we houden een mooi bedrag over, zoals eerder is vermeld, om de twee laatste grasvelden, F en G, te voorzien van dug-outs!

Een korte evaluatie vanaf het begin: 

De start van de Grote Clubactie was op zaterdag 15 september.
Alle pupillen onder de 12  jaar – en dat zijn er 310(!) –kregen op deze dag via hun trainer of leider een lotenboekje uitgereikt waarmee ze aan de slag konden gaan om zoveel mogelijk loten te verkopen.                                                                                      

Uiteindelijk kregen we van die 310 boekjes er 88 terug, met in totaal 1230 verkochte loten! Alleen al die 28 pupillen, met 20 loten of méér, verkochten er bij elkaar 750! Stel eens dat we volgend jaar het dubbele aantal boekjes retour krijgen, dan….

Vanaf MO-13, JO-13, alle junioren- tot en met alle seniorenteams konden superloten worden gekocht, oftewel 50 loten voor het hele team. Dat werd door 22 van de 37 teams gedaan, maar ook een aantal ondernemers en groepen OW-vrijwilligers kochten zo’n Superlot. In totaal werden 32 superloten aan de man/vrouw gebracht, 5 meer dan vorig jaar!

Afgelopen zaterdag, op de kerstbout-draaimiddag, ontvingen de 28 pupillen hun verdiende prijzen en ’s avonds, tijdens de drukbezochte verloting, gingen de drie geldprijzen van €400.-, 200.- en 100.- naar respectievelijk de Coördinatoren, Oranje Wit 7 en de Barmedewerkers.

Allen nogmaals onze hartelijke dank voor jullie inzet om van deze GCA weer een succes te maken. Volgend jaar september horen jullie weer van ons!

De commissie Grote Clubactie