Extra Algemene Ledenvergadering sv Oranje Wit op WOENSDAG 27 JUNI

Datum: 
27 juni 2018 - 20:00

Het bestuur van sv Oranje Wit heeft het genoegen u als lid uit te nodigen voor de Extra Algemene Ledenvergadering 2018 van sv Oranje Wit op woensdag 27 juni 2018 om 20.00 uur in de voetbalkantine van sv Oranje Wit.

De agenda van deze extra ledenvergadering:

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen bestuur

4. Benoemen bestuursleden ter vervanging van tussentijds afgetreden bestuursleden

 

Tussentijds afgetreden:

• Cees Vlot, secretaris/ledenadministratie

• Rob de Boer, commerciële zaken

 

Bestuursvoorstel te benoemen bestuursleden:

• Peter Piepers, secretaris

• Frans Aarnoutse, commerciële zaken

 

De ledenadministratie wordt gedaan door Bas Piepers onder verantwoordelijkheid van de secretaris.

Op grond van artikel 12 van de statuten hebben leden de mogelijkheid om kandidaten voor het bestuurslidmaatschap voor te dragen. Deze kandidatuur dient ondersteund te worden door tenminste drie leden en schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de secretaris voor aanvang van de extra algemene ledenvergadering.

5. Toelichting begroting 2018/2019 en prognose 2017/2018

 

Leden kunnen deze stukken opvragen bij de penningmeester.

6. Goedkeuring begroting 2018/2019

7. Goedkeuring contributie niet te verhogen voor 2018/2019

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

Ik hoop u op de komende ledenvergadering te mogen begroeten.

Hoogachtend,

Peter Piepers

Secretaris sv Oranje Wit