Contributie seizoen 2019-2020

06 juli 2019 - 18:35

Beste Oranje Witters,

Nu officieel het nieuwe seizoen is begonnen, zullen wij binnenkort overgaan tot het innen van de contributie.

Naar verwachting zullen wij volgende week de facturen verzenden naar de voor ons bekende mailadressen. Let op, het kan voorkomen dat deze factuur in de spam-box terecht komt. De automatische incasso zal omstreeks 26 juli worden uitgevoerd.

Diegenen die geen gebruik maken van een automatische incasso vragen wij vriendelijk, na ontvangst van de factuur, het bedrag binnen veertien dagen over te maken.

In de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar is besloten de contributietarieven te verhogen met de consumentenprijzenindex. Voor dit jaar betekent dit een contributieverhoging van 1,7%.

 De nieuwe tarieven kunt u vinden op onze website onder het kopje “ledeninformatie”.

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie toe en hopen jullie na de vakantie weer gezond en enthousiast te mogen verwelkomen.

 

Met een sportieve groet,

Erik van Heusden, penningmeester

Martijn de Haas, penningmeester