Contributie 2019-2020

27 september 2019 - 12:13

Helaas zijn er nog een aantal leden met een betalingsachterstand. Deze leden ontvangen 27 september per mail een laatste aanmaning. Tevens worden de coördinatoren en leiders/aanvoerders op de hoogte gesteld. Zij zullen de betreffende spelers/ouders/verzorgers hierop aanspreken.

Binnen Oranje Wit geldt het volgende uitgangspunt. Betaling moet plaatsvinden voor 1 oktober 2019. Bij achterwege blijven van betaling is tot moment van betaling het betreffende lid niet gerechtigd te voetballen en te trainen. Daarnaast zullen we een financiële blokkade in onze administratie registreren, zodat een eventuele overgang naar een andere voetbalverenging niet mogelijk is.

Uiteraard zijn er mogelijkheden voor een betalingsregeling. We willen dan wel voor 1 oktober 2019 een aanvraag voor een regeling ontvangen via het mailadres penningmeester@oranjewit.nl.

Wij hopen op een ieders medewerking!

De penningmeester.