Contributie

20 augustus 2018 - 10:45

In de maand juli is de contributie gefactureerd en bij degene die toestemming voor automatische incasso hebben gegeven direct geind. Begin augustus is duidelijk geworden dat nog lang niet alle contributies betaald zijn.  Incasso’s zijn gestorneerd en facturen met verzoek tot betaling zijn nog niet betaald. Komende maanden zullen we opnieuw de contributie gaan innen. Mocht de betaling aan je aandacht ontsnapt zijn maak het verschuldigde bedranden zo spoedig mogelijk over op het rekening nummer dat op de factuur vermeld staat.

Voor het begin van de competitie dient er betaald te zijn of een regeling te zijn afgesproken, anders kan er niet meer gevoetbald worden.