2e businessclub event Oranje Wit bij Boba

10 november 2017 - 16:27

Onbijt bij Boba

 

Op donderdag 19 oktober was de Oranje Wit Businessclub uitgenodigd bij ons Businessclublid Liesbeth en Rudy Palit eigenaren van Boba GGZ.

Naast een uitstekend ontbijt heeft directeur Robert Snel ons meegenomen in de reis die Liesbeth en Rudy met alle medewerkers beleven. Na deze inspirerende presentatie was er nog gelegenheid tot napraten en netwerken. Ook zijn er weer twee nieuwe businessclub leden bijgekomen en we wensen Rianne Korteweg van Advema en Martijn reppel van Reppel Koeriers, van harte welkom.

 

Achter de stilte schuilt de glimlach van het leven

Boba leeft, denkt, voelt en handelt in de geïsoleerde wereld die autisme heet. Het is een kleine wereld die onbeschermd op zoek is naar zichzelf. En dus kwetsbaar, bijna onbereikbaar, in een immense wereld waar de enige samenhang chaos lijkt te zijn. "De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft." Maar geldt dat eigenlijk ook nog wel als een kind niet méér toont dan de stilte van een kind? Met andere woorden: beseffen we dan ook nog te denken, te voelen, te handelen? Zeg maar: te leven. Het 'probleem' autisme heeft een thuis nodig; de bescherming van visuele orde en optimistische samenhang. Waarom? Omdat iedereen, zowel de sociaal minder aangepaste mens als de mens die hem of haar sociale begeleiding geeft, méér is dan de kleine wereld waarin mensen zichzelf en elkaar gevangen kunnen houden... Naarmate een kind volwassen wordt, wordt de druk hoger; niet in het minst omdat voor de "onzichtbare" beperking die autisme is, veel onbegrip is, terwijl juist deze mensen zo kwetsbaar zijn. De verwachtingen worden steeds hoger; de maatschappij stelt steeds meer eisen. Begeleiding en bescherming is dan ook een doorlopend proces.

Boba is de droom van Liesbeth Palit. De enthousiaste bezieling van iemand die achter de stilte durft te kijken; de autismestoornis heeft leren kennen, zowel door studie als door ervaring. Ze is bijzonder persoonlijk, eigen in haar benaderingswijze, maar vooral iemand die de kleine autistische 'binnenwereld' geduldig weet te betreden. Aandacht staat altijd centraal; voor Liesbeth, haar medewerkers, haar cliënten en hun omgeving. Want de verantwoordelijkheid voor elkaar is gezamenlijk. Het resultaat: een duurzame en kleurrijke relatie met een verstoord, maar altijd getalenteerd leven.

Autisme schuilt bij Boba. Voor de 'striemende regen' aan zintuiglijke indrukken die een wirwar van ongecoördineerde associaties oproepen. Mensen met een stoornis binnen het autismespectrum vragen dan ook om een concrete communicatie. Om de behoefte aan veiligheid en voorspelbaarheid de basis van verdere ontwikkeling te laten zijn. De ontplooiing van vaardigheden stimuleert. Huishoudelijke activiteiten, zelfredzaamheid, werkgedrag, sociaal functioneren, vrijetijdsbeleving, functionele interactie en scholing krijgen actief aandacht. Maar de echte stimulans komt vooral voort uit langdurige persoonlijke betrokkenheid. Ieder mens is uniek. Of iemand nu leeft in een kleine of een grote wereld. Allen zijn we immers onbeschermd op zoek naar onszelf.

Boba bewijst dagelijks dat een combinatie van deskundigheid en praktisch handelen dé methode is om autisme uit haar alles stagnerende isolement te halen. De grote variatie aan stoornissen binnen het autismespectrum vragen om stimulerende helderheid; niet om nog meer verwarring. Want het is al zo moeilijk om elkaar met 'gewone' signalen te begrijpen. Niet nog meer onbegrip. Maar concrete communicatie die motiveert, zodat de ontwikkeling op school, werk en/of vrije tijd effectief wordt gerealiseerd. De meest stimulerende voorwaarden voor ontwikkeling zijn het gevoel van herkenning en erkenning.

Het was een prachtige start van de dag bij Boba. Liesbeth en Rudy, dank voor jullie gastvrijheid!

De volgende businessclub bijeenkomst vind plaats op 6 december. U kunt daar weer een uitnodiging voor verwachten. Dit event vind plaats in de avond dus reserveert u dit alvast in uw agenda.